HoReCa2-schema-horeca-noutati-financiare-finantari-brandoteca

HoReCa2 – Propunerea unui buget majorat din partea Ministerului

Schema HoReCa2 are ca scop acordarea de noi ajutoare, dintr-un buget de peste 750 milioane de euro, restaurantelor, hotelurilor, organizatorilor de spectacole, agențiilor de turism, precum si firmelor afectate de scumpiri, conform proiectului de ordonanță de urgență, lansat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) în data de 12.10.2022.

Ce modificări aduce noul proiect de ordonanță de urgență

Dacă în schema HoReCa2, propusă pe 30 septembrie 2022, bugetul promis era de 550 de milioane de euro, prin noua schemă se aduc modificări în cazul bugetului, formulei de calcul și listei de coduri CAEN eligibile.

Prin noile ajutoare, vor fi combătute „efectele negative care influenţează situaţia economică”, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor economice aplicate Federației Ruse. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului menționează și faptul că au fost înregistrate „creșteri ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021, si la gaze cu 23,2% raportat la aceeași perioadă”.

În sensul elaborării acestui nou proiect de ordonanță de urgență, a avut loc o ședință de consultări cu patronatele din HoReCa și Tursim, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, iar proiectul necesită aprobare din partea Guvernului pentru a fi publicat în Monitorul Oficial: „Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.”

Noul buget propus în schema HoReCa2 urmează să fie asigurat din bugetul de stat, însă bugetul rectificat în august 2022 prevede numai credite de angajament de 50 de milioane de lei pentru HoReCa2.

De menționat este și faptul că, dacă cererile de finanțare aprobate vor însuma o valoare ce va depăși valoarea creditelor de angajament sau bugetare, aplicanții vor primi bani, proporțional cu sumele cerute.

Această schemă se va derula de la data intrării în vigoare a viitoarei ordonanțe de urgență, până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, iar plata sumelor aferente va fi realizată până la 31 decembrie 2024, în limita creditelor bugetare alocate.

Înscrierile se pot face în mod electronic, cu ajutorul portalului de granturi IMM Recover.

Care este valoarea ajutoarelor propuse în cazul HoReCa2

Schema HoReCa2 permite înscrierea în cadrul a doi piloni, după cum urmează:

 • Pilonul 1 – „Compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.”

Valoarea ajutorului acordat, aferentă pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe întreprindere și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

 • Pilonul 2 – „Compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.”

În cazul celui de-al doilea pilon, valoarea maximă a ajutorului acordat nu va depăși 2 milioane EUR pe întreprindere.

Modificarea formulei de calcul cu ocazia HoReCa 2

În urma ședinței cu patronatele, în cadrul noului proiect de ordonanță de urgență, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a modificat formula de calcul pentru Pilonul 1.

Puncte importante din proiectul de ordonanță de urgență:

 • „Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
 1. un raport de expertiză contabilă, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Februarie –30 septembrie 2022;
 2. o estimare a reprezentantului legal al societății aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;
 3. valoarea costurilor lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a costurilor cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.”
 • „Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:
  1. În vederea calculului prețului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, aplicantul va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.
  2. În vederea identificării prețului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferent consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și va edita valorile lunare în câmpul existent în sistemul informatic; Aplicația informatică va calcula, pentru fiecare tip de cheltuială energie electrică sau gaz creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată ca diferență dintre prețul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) și 200% din prețul mediu unitar (P ref);
  3. În vederea calcului costului eligibil, în conformitate cu facturile lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a consumului cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numărul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuială în parte, iar aplicația va calcula 30% din produsul numărului de kilowati consumați în perioada eligibilă și creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată, după următoarea formulă simplificată:
   i) CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)
   ii) P (S) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă;
   iii) P (ref) – prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință
   iv) q (t) – numărul de unități de gaze naturale și/sau energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă
   v) S – luna Septembrie 2022 din perioada eligibilă.”

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

Se calculează automat de către aplicația informatică totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VSP1+VSP2, denumit în continuare VTS (Valoare Totală Solicitată);

Se calculează automat, de către aplicația informatică, pro rata per aplicant, ca procent al Valorii Totale Solicitată (VST) din bugetul solicitat aferent tuturor aplicanților declarați admiși la finanțare în urma etapei de preverificare.”

Coduri CAEN eligibile în proiectul de ordonanță de urgență HoReCa2

Conform noului proiect de ordonanță de urgență, codurile CAEN eligibile sunt:

 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990;
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590;
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630;
 • întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2 8230 și 9329;
 • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990;
 • întreprinderi care desfășoară activități de interpretare și creație artistică conform codurilor CAEN 9001, 9002, 9003, 9004.

De asemenea, activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza celor ce urmează:

 • În baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism;
 • În baza unor certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare;
 • În baza unor autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică;
 • În baza autorizațiior emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 • În baza unor certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente;
 • În baza unor atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Pentru a fi la curent cu noile știri, urmărește secțiunea „noutăți” din blogul nostru.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.