efacura ghid

Ghidul ANAF privind Sistemul național de facturare electronică Ro e-Factura: Informații esențiale pentru contribuabili

ANAF a lansat un „Ghid despre cum să folosești sistemul electronic Ro e-Factura” pe site-ul lor. Ghidul oferă informații pentru contribuabili despre cum să emită și să primească facturi electronice.

Folosirea facturării electronice ajută la creșterea transparenței, la monitorizarea precisă a tranzacțiilor și la raportarea în timp real către autoritățile fiscale. Este un instrument care sprijină eforturile de protejare a bugetului public și asigurare a concurenței echitabile între contribuabili. Facturarea electronică înregistrează precis tranzacțiile comerciale, facilitând verificarea și auditul, asigurându-se că tranzacțiile respectă reglementările fiscale.

Implementarea facturării electronice va avea loc în două etape:

  1. În prima etapă, între 1 ianuarie 2024 și 30 iunie 2024, operatorii economici din România trebuie să raporteze în sistemul RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și cu instituțiile publice.
  2. Începând cu 1 ianuarie 2024, operatorii economici persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să raporteze în sistemul RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în România.

Există excepții de la utilizarea sistemului RO e-Factura pentru anumite operațiuni, precum livrările de bunuri în afara Uniunii Europene și livrările intracomunitare de bunuri. Facturarea electronică nu se aplică în cazul specificat în Ordonanța de Urgență nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii din România, care sunt persoane impozabile, trebuie să trimită facturile emise pentru operațiunile B2B și cele cu instituțiile publice (excluzând relațiile B2G) către destinatari, conform articolului 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția situației în care ambele părți sunt înregistrate în Registrul RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările sau serviciile prestate în România, în sistemul RO e-Factura, este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii conform Codului fiscal.

Nerespectarea acestui termen constituie o contravenție, sancționată cu amendă între 5.000 lei și 10.000 lei pentru contribuabilii mari, între 2.500 lei și 5.000 lei pentru cei mijlocii și între 1.000 lei și 2.500 lei pentru ceilalți, precum și pentru persoanele fizice. Excepțional, între 1 ianuarie și 31 martie 2024, nerespectarea termenului nu se sancționează.

În a doua etapă, începând cu 1 iulie 2024, emitenții de facturi electronice trebuie să le trimită utilizând sistemul RO e-Factura.

Începând cu 1 iulie 2024, pentru operațiunile dintre persoane impozabile din România conform art. 266 alin. (2), se consideră facturi doar cele conforme cu Ordonanța de Urgență nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice necesită acceptul destinatarului, cu excepția facturilor conforme cu aceeași ordonanță.

Primirea și înregistrarea unei facturi emise de operatori economici din România în relația B2B, fără a fi transmisă prin sistemul RO e-Factura, constituie contravenție, sancționată cu o amendă echivalentă cu TVA-ul menționat în factură. Descarcă ghidul ANAF despre eFactura.